Zadaci

Ovde možete naći zadatke sa prethodnih takmičenja.

Zadaci sa SFO iz perioda 2007-2011 se nalaze u brošuri.

1. razred


Godina Opštinsko Okružno Republičko Savezno
GodinaOpštinskoOkružnoRepubličkoSavezno
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

2. razred


Godina Opštinsko Okružno Republičko Savezno
GodinaOpštinskoOkružnoRepubličkoSavezno
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

3. razred


Godina Opštinsko Okružno Republičko Savezno
GodinaOpštinskoOkružnoRepubličkoSavezno
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

4. razred


Godina Opštinsko Okružno Republičko Savezno SFO
GodinaOpštinskoOkružnoRepubličkoSavezno SFO
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


 

Zatvoreno za komentare.