Brošura: SFO 2007-2011


Srpska fizička olimpijada predstavlja završno takmičenje sa koga se bira olimpijska ekipa Srbije. U ovoj brošuri sakupljeni su zadaci, rešenja i rezultati sa prvih pet Srpskih fizičkih olimpijada za učenike srednjih škola održanih u periodu od 2007-2011. godine. Zadatke, rešenja i rezultate sa poslednjih Srpskih fizičkih olimpijada možete naći u rubrikama Zadaci i Rezultati.

Brošuru možete skinuti ovde (pripremljeno za dvostranu štampu):

Zatvoreno za komentare.