Izborno takmičenje za Evropsku fizičku olimpijadu

Dragi učenici, poštovani nastavnici,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će u organizaciji Instituta za fiziku u Beogradu, ukoliko epidemiološki uslovi dozvole, biti održano izborno takmičenje za ovogodišnju Evropsku fizičku olimpijadu (EuPhO – koja će se održati online krajem jula), kao i pripreme učenika za izborno takmičenje i za EuPhO.

Za izborno takmičenje mogu se bezuslovno prijaviti svi učenici koji su se plasirali na ovogodišnje državno takmičenje iz fizike učenika srednjih škola u alfa i beta kategoriji u 4. razredu, kao i oni učenici mlađih razreda koji su već ranije učestvovali na Srpskoj fizičkoj olimpijadi. Za takmičenje se takođe mogu prijaviti učenici koji su se plasirali na ovogodišnje državno takmičenje iz fizike u alfa i beta kategoriji u 1., 2. i 3. razredu, ali za njih je potrebno da predmetni nastavnik mejlom poslatim sa zvanične e-mail adrese škole na adresu marko.opacic@ipb.ac.rs garantuje da su spremni za ravnopravno takmičenje za učešće na međunarodnoj olimpijadi. Prijava se obavlja na nivou škole od strane aktiva za fiziku, popunjavanjem ovog Excel fajla i slanjem na e-mail marko.opacic@ipb.ac.rs, u roku od 07. do 14. juna 2020. Podrazumeva se da učenici koji učestvuju na takmičenju vladaju celokupnim srednjoškolskim gradivom fizike i matematike na najvišem nivou.

Okviran datum izbornog takmičenja je 27. jun. Na takmičenju neće biti praktičnog dela, već samo teorijski zadaci. U organizaciji takmičenja učestvuju saradnici Instituta za fiziku u Beogradu, kao i članovi drugih naučno-istraživačkih i visokoškolskih ustanova. Za sva eventualna pitanja i nejasnoće možete se obratiti na e-mail marko.opacic@ipb.ac.rs.

Spisak prijavljenih učenika zaključno sa 13. junom u 22:00. Ukoliko ima još zainteresovanih učesnika, molimo da se njihove prijave pošalju do navedenog roka.

Pripreme za izborno takmičenje biće održane online, okvirno u periodu od četvrtka 18. do srede 24. juna, putem aplikacije Zoom. Aplikacija je besplatna, može se skinuti sa interneta i jednostavna je za korišćenje. Ove pripreme nisu obavezne. Svi učenici koji žele da prate pripreme potrebno je da na e-mail marko.opacic@ipb.ac.rs pošalju svoju e-mail adresu, kako bi im organizatori priprema poslali poziv za online sastanak u zakazano vreme svakog dana. Detaljnije informacije o tačnom vremenu održavanja priprema i samom izbornom takmičenju biće objavljene naknadno.

Planirano je da se izborno takmičenje održi 27. juna na Fizičkom fakultetu u Beogradu, Cara Dušana 13, sa početkom u 11 časova. Do eventualne promene može doći usled drastičnog pogoršanja epidemioloških okolnosti i mera, koje bi otežale ili potpuno onemogućile održavanje takmičenja. O detaljima vezanim za uslove i način održavanja izbornog takmičenja, a u skladu sa važećim epidemiološkim merama koje su u funkciji prevencije širenja korona virusa, bićete blagovremeno obavešteni. U tu svrhu molimo prijavljene učenike i njihove nastavnike da svakodnevno prate informacije koje se objavljuju na ovoj stranici. Takođe, molimo učenike koji se nisu prijavili za praćenje priprema, a učestvuju na izbornom takmičenju, da pošalju svoju e-mail adresu na marko.opacic@ipb.ac.rs, kako bi bili u najkraćem roku obaveštavani o novostima.

Izrada zadataka na takmičenju će trajati 4 sata. Radiće se tri zadatka, od kojih će dva biti čisto teorijska, a jedan će uključivati i obradu rezultata merenja.

Spisak učenika prijavljenih za takmičenje.

Izborno takmičenje za Evropsku fizičku olimpijadu će se održati na Fizičkom fakultetu u Beogradu, Cara Dušana 13, 27. juna, sa početkom u 11 časova. Pregled zadataka obaviće se odmah posle završetka izrade, a rezultati će biti postavljeni na sajt takmicenja.ipb.ac.rs istog dana u večernjim časovima.

Podnošenje eventualnih prigovora biće moguće u dva koraka. Prvi krug se sastoji u slanju mejla sa šifrom učenika na marko.opacic@ipb.ac.rs, sa naznakom zadatka na koji se ulaže prigovor i jasnim obrazloženjem prigovora. Učenik mejl treba da prosledi i nastavniku koji ga je prijavio za takmičenje. Ove prigovore treba poslati najkasnije do 28. juna u 10.00h. Učenik dobija odgovor mejlom od strane pregledača zadatka, koji se takođe prosleđuje nastavniku. Ukoliko nije zadovoljan odgovorom na žalbu, učenik ima pravo da traži video sastanak sa pregledačem putem aplikacije Zoom, kako bi usmeno obrazložio svoj prigovor. Ovi video-sastanci biće održani 28. juna u popodnevnim časovima, u terminu koji će biti saopšten svakom učeniku koji takav sastanak zatraži. Ovo je ujedno i poslednji krug žalbi, nakon čega rezultati postaju konačni i proglasiće se ekipa koja će predstavljati Srbiju na Evropskoj fizičkoj olimpijadi.

Učenike i njihove nastavnike molimo da obrate pažnju na epidemiološke mere koje su na snazi.

Zadaci sa takmičenja.

Rešenja zadataka sa takmičenja.

Konačni rezultati takmičenja.

Čestitamo svim učenicima koji su u ovim teškim uslovima učestvovali na takmičenju i žao nam je što je trenutna situacija verovatno odvratila neke učenike da učestvuju. Ekipi Srbije za EuPhO želimo puno uspeha na takmičenju, a svim ostalim učenicima da nastave da uživaju u fizici. Nadamo se da će učešće Srbije na EuPhO postati tradicionalno i da će se dogodine odvijati pod mnogo povoljnijim okolnostima.

Ovaj unos je objavljen pod Obaveštenja. Zabeležite stalnu vezu.

Zatvoreno za komentare.