Finale 2020

Finalno takmičenje Turnira mladih fizičara je održano u periodu od 29. maja do 2. juna 2020. godine. Na takmičenju je izabran tim koji će predstavljati Srbiju na Internacionlanom turniru mladih fizičara. Članovi tog tima su:

  • Anđela Ćirić, III razred, Gimnazija Smederevo, Smederevo
  • Mia Šolak, III razred, Gimnazija Svilajnac, Svilajnac
  • Anđela Bešir, IV razred, Gimnazija Zaječar, Zaječar
  • Una Jaćimović, III razred, Matematička gimnazija, Beograd
  • Petar Damjanović, III razred, Užička gimnazija, Užice

Kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, takmičenje je održano u onlajn formatu u tri etape koje su osmišljene da zadrže što više aspekata originalnog takmičenja, a u okviru kojih su takmičari imali priliku da pokažu svoje stečeno znanje.

U prvom delu takmičenja, timovi su poslali svoja rešenja istraživačkih problema  u formatu prezentacija sa dodatim zvukom njihovog prezentovantovanja u trajanju od 12 minuta, najkasnije do 29. maja 2020. godine. Dvanaestočlani stručni žiri ocenjivao je svaku prezentaciju po standardnim kriterijumima prezentera na Turniru Mladih Fizičara, na skali od 1 do 6. Srednjena ocena u ovom delu takmičenja u finalnom rezultatu imala je težinu tri.

U drugom delu takmičenja takmičari su imali zadatak da za određenu prezentaciju nekog drugog tima sastave što više konciznih i relevantnih pitanja. Ovim smo obezbedili prostor timovima da pokažu svoje sposobnosti u kritičkoj analizi prezentacija, uočavanja potencijalnih propusta drugih timova, kao i da pokažu prepoznavanje relevantnosti svojih pitanja i u skladu sa tim prioritizaciju istih – veština koja je vrlo bitna u standardnom formatu takmičenja. Ovaj segment je ocenjivao tročlani žiri, takođe na skali od 1 do 6, a broj poena je imao težinu jedan u ukupnom plasmanu.

Poslednji segment takmičenja su bile diskusije, sprovedene u onlajn formatu u prisustvu svih takmičara i pet članova žirija. Svaka debata se sastojala od maksimalno četvorominutne prezentacija kritičara, koja se potom nastavila desetomitnom debatom između tima prezentera i kritičara. Ovaj deo Finalnog takmičenja je bio ocenjivan u toku samih debata i petočlani žiji je davao dve ocene – i za prezentera i za kritičara, na istoj skali od 1 do 6. Srednjena ocena u ovom delu takmičenja u finalnom rezultatu imala je težinu dva.

Zadaci koji su se obrađivali na ovogišnjem Finalnom takmičenju su:

  1. Saksonska činija
  2. Kuglice na koncu
  3. Padajuća kula
  4. Igre kartama

Tekstove zadataka možete pogledati ovde.

Četiri tima koja su se kvalifikovala na Finalno takmičenje su:

Tim A
Nikolija Bojković, III razred, Matematička gimnazija, Beograd
Una Jaćimović, III razred, Matematička gimnazija, Beograd
Ilija Nikolić, III razred, Matematička gimnazija, Beograd

Tim B
Dušan Beguš, II razred, Matematička gimnazija, Beograd
Stefan Radojičić, IV razred, Matematička gimnazija, Beograd

Tim C
Anđela Ćirić, III razred, Gimnazija Smederevo, Smederevo
Mia Šolak, III razred, Gimnazija Svilajnac, Svilajnac
Anđela Bešir, IV razred, Gimnazija Zaječar, Zaječar

Tim D
Petar Damjanović, III razred, Užička gimnazija, Užice
Luka Ratajac, III razred, Gimnazija „Vuk Karadžić“, Trstenik
Miloš Petrašinović, IV razred, Gimnazija „Vuk Karadžić“, Trstenik

Članovi žirija koji su ocenjivali prvi stadijum takmičenja čine: Ana Vranić, Marija Šindik, Dušan Drobnjak, Milan Jocić,  Petar Bojović, dr Svetislav Mijatović,  dr Veljko Janković,  dr Marko Opačić, dr Vladan Pavlović, dr Vladimir Veljić,  dr Aleksandra Alorić i dr Jelena Pajović. Drugu etapu su ocenjivali dr Vladimir Veljić, dr Aleksandra Alorić i dr Jelena Pajović, kojima su se u trećoj etapi pridružili Milan Jocić i Ana Vranić.

Konačni ukupni plasman sa svim etapama (i težinskim koeficijentima) predstavljeni su u sledećoj tabeli:

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Ukupno

Tim A

9.57

2.66

6.00

18.25

Tim B

10.53

3.33

6.80

20.67

Tim C

13.85

4.00

6.60

24.45

Tim D

12.61

4.66

7.00

24.28

Pobednički tim Finalnog takmičenja Turnira mladih fizičara je tim C koji čine Anđela Bešir, Anđela Ćirić i Mia Šolak, dok su na predlog žirija u petočlanu ekipu za IYPT pozvani Una Jaćimović i Petar Damjanović na osnovu sveukupno prikazanog rada u toku ovogodišnjeg ciklusa takmičenja.

Čestitamo svim takmičarima ovog i prethodnih ciklusa! Veliko hvala svim mentorima i članovima žirija bez kojih ni ovaj nivo takmičenja, a ni svi prethodni, ne bi bili mogući!

tmf2020

Zatvoreno za komentare.