Rezultati 2020

Ove godine prvi nivo Turnira mladih fizičara – dopisno takmičenje – imalo je unapređenu formu i odvijalo se u tri etape: video prijavljivanje, prvi eksperiment i dopisno takmičenje.

Video prijavljivanje: Prijava za ovogodišnji ciklus Turnira mladih fizičara odvijala tako što su učenici pripremili kratak video snimak u kome je demonstriran jedan od ovih 17 fenomena. Pristiglo je 29 prijava a video snimci su deljeni onlajn kroz kanale Turnira mladih fizičara. Autor najpopularnijeg snimka je Petar Damjanović učenik trećeg razreda Užičke gimnazije. Čestitatamo Petru na ovom uspehu za koji će biti nagrađen od strane organizatora takmičenja. Pobednički video snimak možete pogledati ovde.

Prvi eksperiment: Svi učenici koji su  se prijavili za takmičenje su nakon prijavljivanja dobili detaljne instrukcije kako da izvedu eksperiment u vezi sa zadatakom 6 ,,Saskonska činija“. Izveštaje je poslalo 26 učenika, a najbolji među njima bio je izveštaj koji je poslala Veena Krishnaraj učenica drugog razreda Treće beogradske gimnazije. Čestitatamo Veeni na ovom uspehu za koji će biti nagrađena od strane organizatora takmičenja.

Dopisno takmičenje: Nakon urađenog zadatog eksperimenta, svi zainteresovani takmičari birali su jedan od 17 zadataka koji su istraživali, a rezultate istraživanja poslali u formi izveštaja.  Rezultati su prikazani u sledećoj tabeli

Ime i prezime

Škola

Mentor

Suma

Miloš Petrašinović

Gimnazija „Vuk Karadžić“, Trstenik

Stanimir Čajetinac

94

Dušan Beguš

Matematička gimnazija

Ivan Stanić

89

Anđela Ćirić

Gimnazija Smederevo

Jelena Tasić

87

Nikolija Bojković

Matematička gimnazija

85

Petar Damjanović

Užička gimnazija

Cmiljka Vasović

84

Una Jaćimović

Matematička gimnazija

81

Staša Vukobrat

Prva beogradska gimnazija

Čedo Škorić

78

Mia Šolak

Gimnazija Svilajnac

Ratomir Savic

74

Anđela Bešr

Gimnazija Zaječar

Mladen Šljivović

72

Jovana Savić

Prva beogradska gimnazija

Čedo Škorić

72

Stefan Radojičić

Matematička gimnazija

71

Luka Ratajac

Gimnazija „Vuk Karadžić“, Trstenik

66

Nikola Demijanenko

ETŠ ,,Nikola Tesla“ Pančevo

Andrej Tanko

66

Mihajlo Stojkovic

Treća beogradska gimnazija

Zarko Janda

65

Dragan Radjevic

Gimnazija Sava Šumanović Šid

61

Nikola Kocic

Gimnazija 9.Maj, Niš

Natasa Nikolic

55

Jovana Lončar

Prva beogradska gimnazija

Čedo Škorić

51

Ilija Nikolic

Matematička gimnazija

45

Rade Dragas

Zemunska gimnazija

27

Jagoda Zujovic

Gimmazija Mladenovac

23

Na obavezne pripreme, koje prethode sledećem nivou takmičenja, pozvani su svi učenici koji su na Dopisnom takmičenju osvojili više od 40 poena. Obavezne pripreme biće organizovane u Istraživačkoj stanici Petnica u periodu od 8. – 12.12.2019. godine

Pristigle radove su pregledali: Aleksandra Alorić, Vladimir Veljić, Vladan Pavlović, Ivan Milić, Marko Opačić,  Ana Vranić, Aleksandar Bukva, Marija Šindik i Luka Blagojević. Svaki rad je pregledan od strane 4 pregledača i ocenjen ocenom od 1 do 5 po svakom kriterijumu. Svaka ocena odgovara sumi ocena koje odgovaraju kriterijumima definisanim pravilnikom:

  • Ocena 1 – Ponavljanje fenomena (F)
  • Ocena 2 – Teorijsko objašnjenje (T)
  • Ocena 3 – Eksperimentalna tehnika (E)
  • Ocena 4 – Obrada rezultata merenja (ORM)
  • Ocena 5 – Naučna komunikacija (NK)

U sledećoj tabeli su prikazane  ocene po svakom od kriterijuma, kao i sumirana ocena

Ime i prezime  F T E OPM NK Suma
Miloš Petrašinović 20 19 20 18 17 94
Dušan Beguš 18 17 17 18 19 89
Anđela Ćirić 19 17 18 17 16 87
Nikolija Bojković 19 16 16 17 17 85
Petar Damjanović 18 15 16 17 18 84
Una Jaćimović 20 16 15 13 17 81
Staša Vukobrat 16 15 17 14 16 78
Mia Šolak 16 15 15 14 14 74
Anđela Bešr 16 14 16 12 14 72
Jovana Savić 19 12 15 12 14 72
Stefan Radojičić 15 12 15 13 16 71
Luka Ratajac 13 12 13 15 13 66
Nikola Demijanenko 14 13 13 13 13 66
Mihajlo Stojkovic 17 9 14 14 11 65
Dragan Radjevic 17 9 12 13 10 61
Nikola Kocic 13 10 11 9 12 55
Jovana Lončar 15 9 11 6 10 51
Ilija Nikolic 8 12 12 5 8 45
Rade Dragas 7 4 7 4 5 27
Jagoda Zujovic 5 6 4 4 4 23

Zatvoreno za komentare.