Rezultati 2019

Čestitamo svim učenicima na uloženom trudu i rezultatima! Pred komisijom je bio izuzetno zahtevan zadatak, budući da je pristigao veliki broj prijava, ali je mali broj njih zadovoljio visoke kriterijume komisije. Pristigle radove su pregledali: Aleksandra Alorić, Jelena Pajović, Ana Vranić, Vladan Pavlović,  Marko Kuzmanović i Vladimir Veljić. Svaki rad je pregledan od strane 4 pregledača i ocenjen ocenom od 1 do 5 po svakom kriterijuma.

U sledećoj tabeli su azbučnim redom navedeni učenici koji su se plasilirali na sledeći nivo takmičenja. Obavezne pripreme će se održati u Istraživačkoj stanici Petnica u periodu od 9.-12. decembra 2018.g.

Ime i prezime Škola i mesto Razred Mentor
Aleksandra Petković Gimnazija “Svetozar Marković”, Niš 4 Mladen Šljivović, Milan Milošević
Dušan Igić Gimnazija “Svetozar Marković”, Niš 4 Aleksandra Petković
Gaja Brakus Gimnazija “Jovan Jovanović Zmaj”, Novi Sad 2
Lenka Stamatović Matematička gimnazija, Beograd 3 Katarina Matić
Luka Lazarević Gimnazija “Svetozar Marković”, Niš 4
Miloš Petrašinović Gimnazija “Vuk Karadžić”, Trstenik 3 Miloš Međedović, Bratislav Obradović
Ognjen Stefanović Matematička gimnazija, Beograd 3 Ivan Stanić
Sanja Milosavljević 6. beogradska gimnazija 3 Tijana Marinković
Stefan Radojičić Matematička gimnazija, Beograd 3 Vesna Rapaić
Strahinja Nikolić Matematička gimnazija, Beograd 3
Vojin Ivković Gimnazija “Svetozar Marković”, Niš 3

Zatvoreno za komentare.