Rezultati 2018

Konačni rezultati Dopisnog takmičenja su u nastavku.

Na obavezne pripreme, koje prethode sledećem nivou takmičenja, pozvani su svi učesnici Dopisnog takmičenja koji su osvojili više od 45 poena, odnosno prvih 22 učenika na listi. Na Kvalifikacionom takmičenju učestvovaće prvoplasiranih 18 učenika (6 timova od po 3 učenika), dok će preostala 4 učenika biti rezerve.

Obavezne pripreme biće organizovane u Istraživačkoj stanici Petnica u periodu od  30.11 – 03.12.2017. godine.

Konačni rezultati Dopisnog takmičenja

Ime i prezime

Škola

Mentor(i)

Ukupno

1

Petar Petrašinović

Gimnazija „Vuk Karadžić“

Čajetinac Stanimir

96

2

Mia Mijović

Matematička gimnazija

Sara Bogojević

90

3

Dimitrije Rađenović

Zemunska gimnazija

Biljana Stojičić

88

4

Dušan Cvijetić

Gimnazija „Uroš Predić“

Stefan Šušnjar

87

5

Miloš Petrašinović

Gimnazija „Vuk Karadžić“

Međedović Miloš

87

6

Aleksandra Petković

Gimnazija „Svetozar Marković“

Mladen Šljivović

86

7

Luka Lazarević

Gimnazija „Svetozar Marković“

82

8

Vladan Vasić

Gimnazija Pirot

Nina Jovanović

82

9

Nikola Mićović

Gimnazija „Svetozar Marković”

81

10

Emilija Đorđević

Gimnazija

80

11

Bogdan Rajkov

Matematička gimnazija

Bogdan Raonić

76

12

Strahinja Nikolić

Matematička gimnazija

Branislav Cvetković

68

13

Filip Miljević

Matematička gimnazija

Jovica Milisavljević

65

14

Dušan Igić

Gimnazija „Svetozar Marković“

65

15

Aleksandar Đorđević

Gimnazija „Borislav Petrov Braca”

Anđela Spasić, Stefan Šušnjar

65

16

Ivan Pešić

Gimnazija „Uroš Predić“

Milica Žeželj

63

17

Miljana Zdravković

Gimnazija Leskovac

63

18

Uroš Bojanić

Gimnazija u Lazarevcu

62

19

Tereza Budinski

„Petro Kuzmjak”, Ruski Krstur

57

20

Tijana Aleksić

Prva kragujevačka gimnazija

Ana Marković

53

21

Doroteja Zarev

Gimnazija „Uroš Predić“

Dragoljub Cucić

52

22

Jovan Vari

Gimnazija „Uroš Predić“

Dragoljub Cucić

47

23

Sergej Milić

„Treća beogradska gimnazija”

28

24

Mia Spasić

Gimnazija „Svetozar Marković“

27

Preliminarni rezultati Dopisnog takmičenja Turnira mladih fizičara su u nastavku. Granica za prolaz na sledeći nivo takmičenja biće objavljena zajedno sa konačnim rezultatima Dopisnog takmičenja. Žalbe se mogu podneti na sledeću adresu dopisno@dfs.rs do 14.11.2017. godine u podne.

Čestitamo svim učenicima na uloženom trudu i rezultatima! Pred komisijom je bio izuzetno težak zadatak, budući da je kvalitet ovogodišnjih izveštaja značajno porastao. Pristigle radove su pregledali: Aleksandra Alorić, Vladimir Veljić, Vladan Pavlović,  Marko Kuzmanović, Nora Trklja, Ivan Milić, Stefan Anđelković i Aleksandar Bukva. Svaki rad je pregledan od strane 4 pregledača i ocenjen ocenom od 1 do 5 po svakom kriterijumu.

U sledećoj tabeli su prikazane sume ocena

Šifra učenika F T E ORM NK Suma
NRCPHS04 20 20 20 18 18 96
nestoKreativno 20 18 18 15 19 90
BigBang1801 18 18 18 15 19 88
JakradEmdecu00 20 14 20 13 20 87
PNTF17 19 17 18 16 17 87
B612 18 16 17 18 17 86
KO1OU 20 16 14 17 15 82
Vaske4141 19 17 16 14 16 82
NMVR46 19 15 17 15 15 81
XYZ151 19 12 17 16 16 80
BMB172711 17 15 15 16 13 76
Amkot123 14 12 16 12 14 68
289578289dzakenh 18 13 11 10 13 65
Akaj10101 17 11 14 12 11 65
AZ007 17 10 13 11 14 65
emc2103 16 14 13 8 12 63
MZ6 17 10 11 11 14 63
Schrodinger24 16 11 11 9 15 62
kudzelj153 15 9 13 9 11 57
1414213562 15 13 11 6 8 53
DVI00 17 8 9 8 10 52
RZ39 15 12 6 4 10 47
SM15102000 5 8 5 4 6 28
K0MB1N4C1J3 9 6 4 4 4 27

Ocene odgovaraju kriterijumima definisanim pravilnikom:
Ocena 1 – Ponavljanje fenomena (F)
Ocena 2 – Teorijsko objašnjenje (T)
Ocena 3 – Eksperimentalna tehnika (E)
Ocena 4 – Obrada rezultata merenja (ORM)
Ocena 5 – Naučna komunikacija (NK)

Nakon tri meseca Dopisno takmičenje je završeno, a u nastavku je prikazan grafik pristizanja radova tokom poslednja 24 časa.

Zatvoreno za komentare.