2017 Singapur

Srbija je po prvi put imala tim koji je učestvovao na Internacionalnom turniru mladih fizičara održanom u Singapuru u periodu od 5. do 12. jula (zvanični sajt ovogodišnjeg takmičenja možete pogledati ovde). Petočlani tim Srbije činili su:

Edvin Maid, kapiten tima, IV razred, Matematička gimnazija, Beograd
Miloš Rašić, IV razred, Matematička gimnazija, Beograd
Milena Simić, IV razred, Gimnazija „Svetozar Marković“, Niš
Luka Lazarević, II razred, Gimnazija „Svetozar Marković“, Niš
Aleksandra Stojković, II razred,  Aleksinačka gimnazija, Aleksinac

Vođe tima su bili dr Aleksandra Alorić i Vladimir Veljić.

Dan 1 – 5. jul

Tim Srbije je nakon dvadesetčetvoročasovnog puta bezbedno stigao u Singapur, mesto održavanja 30. Internacionalnog turnira mladih fizičara. Svi članovi našeg tima bili su smešteni u studentskim domovima na kampusu Nacionalnog Univerziteta Singapur, koji je bio glavni pokrovitelj takmičenja. Takođe, sva dešavanja (ceremonija otvaranja takmičenja, fizičarski troboji, uključujući i finalni troboj, ceremonija dodela nagrada, i sl.) bila su organizovana na kampusu ovog Univerziteta.

iypt2017

Dan 2 – 6. jul

U prepodnevnim časovima održana je ceremonija otvaranja takmičenja, prilikom koje se u defileu zemalja učesnica predstavio svaki tim ponaosob. Takođe, svi kapiteni tima nasumično su izvukli broj za žreb, koji im je odredio protivnike za svih 5 selekcionih fizičarskih troboja. Kapiten našeg tima, Edvin Maid, izvukao je broj 20, čime su bile određene trojke za fizičarske troboje u kojima učestvuje naš tim:

1. fizičarski troboj: Kina, Ukrajina, Srbija
2. fizičarski troboj: Novi Zeland, Srbija, Pakistan
3. fizičarski troboj: Brazil, Austrija, Srbija
4. fizičarski troboj: Mađarska, Srbija, Iran
5. fizičarski troboj: Rusija, Tajvan, Srbija

U popodnevnim časovima održan je prvi fizičarski troboj. U prvoj etapi troboja naš tim je imao ulogu kritičara, koju je preuzela Milena Simić, za 8. zadatak: Vizuelizacija gustine. U drugoj etapi fizičarskog troboja, Milena Simić je u ulozi izlagača predstavila rešenje našeg tima za 10. zadatak: Razdvajanje stakala, dok se u trećoj etapi torboja za 17. zadatak: Vakuumska bazuka u ulozi recenzenta predstavio Luka Lazarević. Naš tim je u ovom troboju ukupno osvojio 29,38 poena. Detaljan pregled osvojenih poena dat je u sledećoj tabeli (u prvoj koloni su imena sudija):

Dan 3 – 7. jul

Drugog takmičarskog dana, u prepodnevnim časovima održan je drugi fizičarski troboj. U prvoj etapi ovog troboja naš tim je imao ulogu recenzenta, koju je preuzela Aleksandra Stojković, za 7. zadatak: Spiralni talasi. U drugoj i trećoj etapi fizičarskog troboja, Edvin Maid je bio kritičar za 2. zadatak: Vazdušna sirena od balona i izlagač za 10. Zadatak: Lajdenfrostove zvezde. U ovom fizičarskom troboju tim Srbije je osvojio ukupno 26,76 poena. Detaljan pregled osvojenih poena u svim etapama fizičarskog troboja dat je u sledećoj tabeli (u prvoj koloni su imena sudija):

U popodnevnim časovima, organizovana je prva ekskurzija tokom koje su učesnici takmičenja imali prilike da se upoznaju sa istorijom Singapura i kulturnim nasleđem ove zemlje.

 Dan 4 – 8. jul

Najnaporniji takmičarski dan je svakako bila subota, jer su se tog dana odigravala dva fizičarska troboja. U prepodnevnim časovima treći po redu troboj smo započeli kao izlagači. Milena Simić je prezentovala rešenje 11. zadatka: Kosa kao higrometar. U drugoj etapi troboja Aleksandra Stojković je bila u ulozi recenzenta za 15. zadatak: Skuvanost jaja, dok je trećoj etapi troboja Luka Lazarević bio u ulozi kritičara za 3. zadatak: Teleskop sa jednim sočivom. Ukupan broj poena koji je naš tim osvojio u ovoj rundi je 28,38. Detaljan pregled osvojenih poena u ovom fizičarskom troboju dat je u sledećoj tabeli (u prvoj koloni su imena sudija):

 Četvrtu rundu takmičenja, odnosno četvrti fizičarski torboj započeli smo etapom u kojoj smo imali ulogu recenzenta. Miloš Rašić je bio recenzent za 13. zadatak: Rezonantna čaša, a u sledećoj etapi je preuzeo i ulogu kritičara za 14. zadatak: Magični štapić sa propelerom. U poslednjoj etapi ove runde, Aleksandra Stojković je u ulozi izlagača predstavila rešenje 15. zadatka: Skuvanost jaja. U ovoj rundi tim Srbije je osvojio ukupno 30,63 poena. Detaljan pregled osvojenih poena u svakoj etapi ovog fizičarskog troboja dat je u sledećoj tabeli (u prvoj koloni su imena sudija):

 Dan 5 – 9. jul

Za naš tim ovo je bio poslednji takmičarski dan. U petom fizičarskom troboju Miloš Rašić je u ulozi izlagača predstavio rešenje 6. zadatka: Padajući lanac, Edvin Maid je bio recenzent za 16. zadatak: Sinhronizacija metronoma, a Luka Lazarević je bio kritičar za 13. zadatak: Rezonantne čaše. Ukupni osvojeni broj poena našeg tima u ovoj rundi je 28,13. Detaljan pregled osvojenih poena u svakom od fizičarskih troboja dat je u sledećoj tabeli (u prvoj koloni su imena sudija):

 U popodnevnim časovima organizovana je druga po redu ekskurzija, koja je obuhvatala posetu Muzeju nauke i umetnosti, Botaničke bašte i najvećeg gradskog parka.

 Dan 6 – 10. jul

U prepodnevnim časovima odigrao se finalni fizičarski troboj u kom su učešće uzeli timovi Poljske, Mađarske, Kine i Singapura. Svi ovi timovi su osvojili zlatnu medalju, a sa ubedljivom pobedom kup je osvojio tim Singapura, peti put zaredom. Snimak ovog fizičarskog troboja možete pogledati ovde.

Nakon završene finalne runde, organizovana je ceremonija dodele nagrada. Naš tim je sa ukupno osvojenih 143,3 poena zauzeo zasluženo 25. mesto, što je solidan rezultat za prvo učešće na ovom takmičenju. Da bi smo ovaj rezultat (25. mesto) stavili u kontekst u tabeli u nastavku prikazujemo plasmane zemalja u godini njihovog prvog učešća u poslednjih 15 godina. Kako se ukupan broj zemalja menjao, pored plasmana nalazi se i ukupan broj zemalja, kao i procenat timova koji su te godine bili bolji od tima koji se prvi put takmiči. Tabela je sortirana po poslednjoj koloni zato što nam ona služi i kao mera uspeha prvog učešća na ovom takmičenju.

Godina prvog učešća Zemlja Plasman (P) Ukupno zemalja (UZ) \(\frac{P-1}{UZ-1}100\%\)
2009 Singapur 4 27 11.5
2003 Novi Zeland 6 23 22.7
2010 Tajvan 6 23 22.7
2008 Kina 8 21 35.0
2004 Brazil 12 23 50.0
2013 Rumunija 20 26 76.0
2016 Kanada 24 29 82.1
2017 Srbija 25 30 82.7
2009 Francuska 23 27 84.6
2004 Kenija 20 23 86.3
2016 Pakistan 26 29 89.3
2012 Slovenija 26 28 92.6
2014 Makao 26 28 92.6
2008 Iran 20 21 95.0
2003 Indonezija 22 23 95.5
2009 Tajland 26 27 96.2
2004 Kipar 23 23 100
2014 UAE 28 28 100
2017 Azerbejdžan 30 30 100

Dan 7 – 11. jul

Ovaj dan je bio rezervisan za celodnevnu ekskurziju. U jutarnjim časovima organizovan je obilazak laboratorija departmana za fiziku Nacionalnog Univerziteta u Singapuru, a ostatak dana učesnici su proveli u zabavnom parku na ostrvu Sentoza.

Ekipa Srbije sa vođama, sleva nadesno: Desiree Lin, Edvin Maid, Miloš Rašić, Milena Simić, Aleksandra Stojković, Luka Lazarević, Vladimir Veljić, Aleksandra Alorić.