Kutak za sporni trenutak

U rubrici „Kutak za sporni trenutak“ će biti postavljani i diskutovani zadaci sa ranijih takmičenja koji su na neki način bili sporni – zadaci gde je zvanično rešenje komisije bilo pogrešno, zadaci gde sama postavka sadrži fizički nemoguću situaciju, zadaci gde je dat manjak podataka, zadaci gde je dat višak podataka koji nisu međusobno usaglašeni, zadaci sa nedovoljno preciznom formulacijom, itd. Ukoliko smatrate da je neki zadatak upravo takav, možete poslati poruku na elektronsku adresu redakcije neutrinidfs@gmail.com.

Zadaci koji su bili veoma sporni (suštinski pogrešno rešenje komisije, formulacija koja sadrži fizički nemoguću situaciju ili nepotpun opis problema) su označeni zvezdicom. Oni manje sporni zadaci (koji zahtevaju minimalnu korekciju rešenja, u kojima treba da se doda neka standardna pretpostavka koju takmičari podrazumevaju, koji sadrže nepreciznost u formulaciji koja ipak kod većine takmičara ne unosi zabunu, itd.) su bez zvezdice. Komentari posetilaca sajta na zadatke obeleženi su simbolom ©.

8. razred, Državno 2018, 3. zadatak

8. razred, Opštinsko 2017, 2. zadatak

8. razred, Opštinsko 2017, 3. zadatak

8. razred, Opštinsko 2017, 4. zadatak

8. razred, Državno 2016, 1. zadatak

© 4. razred, Državno 2016, 3. zadatak

8. razred, Opštinsko 2016, 1. zadatak

6. razred, Opštinsko 2016, 2. zadatak

2. razred, Opštinsko 2016, 5. zadatak

4. razred, Državno 2015, 3. zadatak

2. razred, Opštinsko 2015, 3. zadatak

3. razred, Opštinsko 2015, 3. zadatak

2. razred, Opštinsko 2015, 1. zadatak

1. razred, Opštinsko 2015, 1. zadatak

1. razred, Opštinsko 2015, 4. zadatak

3. razred, Opštinsko 2015, 2. zadatak

8. razred, Opštinsko 2015, 1. zadatak

6. razred, Opštinsko 2015, 3. zadatak

3. razred, Državno 2014, 2. zadatak

2. razred, Državno 2014, 3. zadatak

1. razred, Državno 2014, 1. zadatak

1. razred, Državno 2014, 2. zadatak

8. razred, Državno 2014, 5. zadatak pod b

1. razred, Okružno 2014, 4. zadatak

2. razred, Okružno 2014, 2. zadatak

2. razred, Okružno 2014, 3. zadatak

3. razred, Okružno 2014, 1. zadatak

4. razred, Okružno 2014, 1. zadatak

4. razred, Okružno 2014, 3. zadatak

4. razred, Okružno 2014, 4. zadatak

4. razred, Okružno 2014, 5. zadatak

6. razred, Okružno 2014, 1. zadatak

7. razred, Okružno 2014, 4. zadatak

8. razred, Okružno 2014, 4. zadatak

1. razred, Opštinsko 2014, 1. zadatak

1. razred, Opštinsko 2014, 2. zadatak

2. razred, Opštinsko 2014, 2. zadatak

2. razred, Opštinsko 2014, 5. zadatak

6. razred, Opštinsko 2014, 3. zadatak

6. razred, Opštinsko 2014, 4. zadatak

7. razred, Opštinsko 2014, 2. zadatak

7. razred, Opštinsko 2014, 4. zadatak

7. razred, Opštinsko 2014, 5. zadatak

8. razred, Opštinsko 2014, 4. zadatak

6. razred, Opštinsko 2013, 5. zadatak

7. razred, Opštinsko 2013, 1. zadatak

8. razred, Opštinsko 2013, 5. zadatak

8. razred, Okružno 2013, 2. zadatak

2. razred, Okružno 2013, 3. zadatak

1. razred, Opštinsko 2012, 5. zadatak

7. razred, Okružno 2012, 4. zadatak

6. razred, Republičko 2010, 4. zadatak

1. razred, Opštinsko 2006, 3. zadatak

6. razred, Opštinsko 2004, 5. zadatak

4. razred, Okružno 2003, 2. zadatak

1. razred, Opštinsko 2001, 2. zadatak

1. razred, Okružno 2001, 1. zadatak

1. razred, Opštinsko 2000, 1. zadatak

Zatvoreno za komentare.